התאמות לימודיות 2018

אילו רמות יש בהתאמות לבחינות הבגרות? אילו שינויים ישנם בשנת 2018 בהתאמות לבגרות? ומהי המטרה של כל התאמה?

אופי ההתאמות

מאשר ההתאמות

סוגי ההתאמות

מיועד לתלמידים

הערות

רמה 1 – התאמות שאינן פוגעות במהות הנמדדת על ידי הבחינה

באישור בית הספר, על סמך ועדה בית ספרית.

 

לא נדרש אבחון.

תוספת זמן בשיעור של 25% מהזמן הכולל של המבחן (15 דקות על כל שעת מבחן).

לחץ גורם להם לטעות. שכותבים, קוראים ומתארגנים לאט.

אופן ביצוע ההתאמה: הגשת שני מבחנים במקצועות שונים, כאשר במסגרת הזמן התלמיד כותב בעט בצבע אחד, ובתוספת הזמן התלמיד כותב בעט בצבע אחר.

הקלדה על גבי מחשב, במסמך Word שיצורף לבחינה.

יינתן על סמך מסמך רפואי, מרפא בעיסוק או אבחון.

בעלי קושי ממשי בכתיבה.

יאושר בוועדת חריגים.
המחשב בלא אינטרנט.

הגדלת שאלון הבחינה - השאלון מוגדל מA4 לA3, על סמך מסמך רפואי וכדו'.

בעלי קשיי ראייה או קושי לעקוב אחרי הוראות בצורה מסודרת בגין הפרעת קשב.

 

רמה 1+

באישור הוועדה המחוזית, בלא אבחון

שעתוק –הבוחן מעתיק בכתב ידו את מבחן התלמיד.

בחלק מהמקצועות הכתיבה הינה ב  iTest .

בעלי כתב שאינו ניתן לקריאה.

בשעתוק ידני המחברת של התלמיד ושל הבוחן נשלחות יחדיו לבדיקה. במקצוע האנגלית אין שעתוק.

רמה 2 - התאמות שמשנות את אופי הבחינה, אך לא את תוכנה.

באישור בית הספר על סמך אבחון דידקטי או פסיכו-דידקטי.

יש להוסיף חוות דעת של מורים, דוגמאות ממבחנים, גיליון ציונים אחרון, אישור הורים ומכתב מהתלמיד.

התעלמות משגיאות כתיב הבודק מתעלם משגיאות כתיב, אך לא מניסוח לקוי או קשיים בהבעה

באנגלית ברמת 5 יח"ד - מאושר רק בשאלונים G,F.

דף נוסחאות מורחב במתמטיקה -נוסחאות נוספות בתחום: חזקות, חישובי שטחים, טריגונומטריה, נגזרות ואינטגרלים.

מתקשים בזכירת נוסחאות.

חשוב להשתמש בדף במהלך התרגול או במבחנים מוקדמים, כדי להכיר אותו ולהתרגל לעבוד איתו.

רמה 2+

באישור הוועדה המחוזית, על סמך אבחון דידקטי בלבד.

הקראה על ידי בוחן ניטראלי - בוחן ניטראלי קורא את השאלות (בלא להסביר).

בעתיד השמיעה תהיה ב iTest .

מתקשים בקריאת משפטים: קוראים לאט או משבשים את הקריאה.

הבוחן מקריא את השאלות בלבד.

ההקראה באנגלית תיעשה דרך מכשיר MP3.

הכתבה לבוחן ניטראלי – התלמיד מכתיב את התשובה המלאה לבוחן ניטראלי שכותב את התשובות בטופס.

בעתיד הכתיבה תהיה ב iTest , ורק מתקשים יבחנו על ידי בוחן אנושי.

שאינם יכולים להשתמש בשעתוק, כיוון שאינם מבינים את כתב ידם, או כיון שהם מתקשים מאוד לכתוב.

 

מומלץ לכתוב לפני על דף בכמה מילים את התשובה, ומושגים חשובים שהתשובה צריכה לכלול.

הבוחן כותב את הנאמר, לכן יש להתנסח בצורה מובנת ולא עם סלנג או בשפה משובשת.

רמה 3 – התאמות שמשנות את אופי הבחינה באופן מהותי.

באישור הוועדה המחוזית על סמך אבחון פסיכו-דידקטי, חוות דעת של מורים, דוגמאות ממבחנים, גיליון ציונים ט'+י', אישור הורים ומכתב מהתלמיד. עבור התאמות במתמטיקה ואנגלית חובה אבחון מורחב.

מבחן בעל פה – רק במקצועות רבי המלל, התלמיד נשאל את שאלות המבחן, והבוחן מתרשם מהידע שמציג התלמיד (לא כותב מילה במילה), ונותן ציון בתום המבחן, אך לא בפני התלמיד.

לבעלי קשיים משמעותיים בקשב וריכוז, בארגון הידע מהזיכרון לכדי כתיבת תשובה

זמן הבחינה בע"פ הינו 30% מהזמן של הבחינה בכתב.

לבוחן אסור לשאול שאלות מכוונות.

הבוחן כותב את התשובות לעצמו במחברת, והמחברת של הבוחן והתלמיד נשלחות לבדיקה.

מבחן מתוקשב (הקלטה והשמעה במחשב) באנגלית.

מתבצע במקום מבחן בעל פה.

התלמיד שומע את השאלות במחשב (כמה פעמים שהוא רוצה) ואת התשובות במחשב הוא מקליד או מקליט.

מבחן מותאם– תוספת בחירה של שאלה (לדו': במקום לענות 3 מ4, התלמיד עונה 2 מ4).

בהתאם להוראות מפמ"ר המקצוע.

 

 

במבחן זה החיסרון שלכל שאלה יש משקל כבד יותר במכלול הנקודות, וכל טעות יותר משמעותית.

אין באנגלית מבחן מותאם.

מבחן מותאם בלשון – שאלון שונה מהשאלון הרגיל

 

לא ניתן לקבל בנוסף גם הקראה והכתבה לבוחן ניטראלי.

המרת הבחינה במתמטיקה במקצוע מדעי אחר (ביולוגיה, כימיה, פיזיקה) ברמה של 3/2 יח"ד.
הבקשה תוגש בסוף כיתה ט'.

לבעלי דיסקלקוליה חמורה ומשמעותית.

 

ייתכן פגיעה ממשית בקבלה למוסדות השכלה גבוהה גם בתחום מדעי הרוח. לכן, עדיף לקבל נכשל ב3 יחידות במתמטיקה.